Reumatologia

Nasi  specjaliści  zajmują się diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób reumatycznych, czyli zwyrodnieniowych i zapalnych schorzeń kości, stawów i tkanki łącznej. 

Obecnie słowem reumatyzm określa się całą grupę różnych chorób mających odmienne przyczyny (w wielu choroba nieznane) i wymagających innych sposobów postępowania leczniczego.

Do chorób reumatycznych zaliczane są nieurazowe choroby narządu ruchu, objawiające się dolegliwościami w jego obrębie, a przede wszystkim bólem. Należą do nich choroby, które uszkadzają serce, a nie zagrażają narządowi ruchu, choroby, które mogą być przyczyną kalectwa, a także te objawiające się jedynie częstymi dolegliwościami bólowymi, nie grożące natomiast żadnymi trwałymi ani niebezpiecznymi zmianami. 

Do chorób tych zalicza się: reumatoidalne, zesztywniające i odczynowe zapalenie stawów, artrozę, dnę moczanową, a także reumatyzm tkanek miękkich.


Do chorób leczonych przez reumatologa, zaliczamy:

 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • zesztywniejące zapalenie stawów kręgosłupa
 • łuszczycowe zapalenie stawów
 • zwyrodnienia stawów
 • gorączka reumatyczna
 • dnę moczanową
 • układowe zapalenie naczyń
 • osteoporozę
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • zespół Sjögrena
 • twardzinę układową
 • dermatomyositis
 • fibromialgię
 • sarkoidozę


Wizyta u lekarza reumatologa, zalecana jest, gdy występują:

 • bóle kości, mięśni lub stawów o charakterze intensywnym lub nawracającym, szczególnie jeśli towarzyszy im podwyższona temperatura ciała,
 • trudności w poruszaniu się, a także schylaniu oraz podnoszeniu lub trzymaniu przedmiotów,
 • zaczerwienienie, opuchlizna lub sztywność stawów.

Symptomów tych nie należy lekceważyć. W ramach konsultacji można wybrać się do lekarza pierwszego kontaktu, który w razie potrzeby skieruje do reumatologa.


Lekarze reumatolodzy:

dr Mirela Sołtysik
specjalista reumatologii
internista

dr Ewa Skotalczyk
specjalista reumatologii
specjalista chorób wewnętrznych

dr Ewa Maśluch
specjalista reumatologii