Onkologia – diagnostyka i leczenie chorób piersi

Onkologia dysponuje obecnie wieloma metodami w zakresie diagnostyki oraz leczenia chorób piersi. Jednak pomimo imponującego postępu technologii medycznych, a także zakrojonych na szeroką skalę kampanii społecznych i informacyjnych, wciąż aż 70% przypadków raka piersi wykrywana jest zbyt późno. Ciągle zatem rak piersi pozostaje jednym z najpoważniejszych schorzeń dotykających żeńską część populacji. Główną przyczyną, która wpływa na taki stan rzeczy, jest niska świadomość Polek w zakresie profilaktyki nowotworowej. Pacjentki często nie zgłaszają się na badania USG lub zgłaszają się na nie zbyt rzadko.


Zgodnie z wynikami badań opublikowanych przez Krajowy Rejestr Nowotworów, od roku 1980 do 2013, liczba zachorowań na raka piersi wzniosła ponad trzykrotnie, sięgając przeszło 17 000 przypadków rocznie. Ciągle też utrzymuje się alarmująca tendencja wzrostowa. Trzeba zaznaczyć, że większość przypadków raków piersi jest całkowicie uleczalna, warunkiem jest kontrola piersi w USG od wczesnych lat młodzieńczych z zachowanie cykliczności badań przynajmniej raz w roku. Warunkiem koniecznym, by leczyć raka skutecznie jest konsekwentna, stała kontrola prowadzona przez lekarza wyposażonego w aparat USG – norma dla miesiączkujących kobiet – co 6-8 miesiączek najlepiej 7-10 dni po miesiączce ) i dodatkowo koło 50 roku życia wykonywana jest mammografia w odstępach co 2 lata, jako badanie uzupełniające do badania USG. Mammografia wykrywa zawsze mikrozwapnienia łagodne lub złośliwe, które nie są widoczne w USG.


Leczenie raka piersi

Najważniejszym i pierwszym sposobem leczenie raka piersi jest wycięcie chirurgiczne z marginesami tkanek zdrowych. 
Istnieje wiele rodzajów raka piersi, należy jednak podkreślić: KAŻDY RAKI PIERSI JEST ULECZALNY W PIERWSZEJ FAZIE ROZWOJU
W tej fazie  :

  • nie dają objawów bólowych
  • zwykle nie udaje się ich zbadać w samokontroli
  • wykrywalne są w badaniu USG – czułość badania do 1-2 mm
  • są całkowicie uleczalne przez wycięcie chirurgiczne

Chemioterapia i radioterapia i hormonoterapia są stosowane jako leczenie uzupełniające


Diagnostyka onkologiczna

Zapewniamy badania diagnostyczne USG piersi (NFZ), które pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i guzków w piersiach. Wykonujemy również:

  • biopsję cienkoigłową aspiracyjną ( BAC )
  • biopsję gruboigłową

Diagnostykę piersi w Euro-Klinice w Siemianowicach Śląskich przeprowadzają:

  • onkolodzy
  • specjaliści chirurgii ogólnej i onkologicznej

Ceny biopsji piersi i innych badań oraz konsultacji z naszymi specjalistami są dostępne w zakładce Cennik. Zapewniamy opiekę ginekologiczną i onkologiczną mieszkankom Siemianowic Śląskich, Katowic i całego Śląska. 


Lekarze onkolodzy:

dr  hab. n.  med. Dariusz Waniczek
specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii onkologicznej
specjalista medycyny ratunkowej

dr Danuta Starzyczny-Słota
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista onkologii klinicznej

dr Jarosław Jędrychowski
specjalista chirurgii onkologicznej
specjalista chirurgii ogólnej