Metody operacyjne leczenia przepukliny pępkowej u dorosłych

Przepuklina pępkowa najczęściej występuje u dzieci. 

Euro-klinika blog przepuklinaZdarzają się jednak sytuacje, kiedy u dorosłych dochodzi do osłabienia mięśni ściany brzucha lub urazu, w wyniku którego następuje przerwanie ciągłości tkanek bez uszkodzenia powłoki skórnej. W wyniku tego narządy jamy brzusznej, otrzewna lub tłuszcz okołootrzewnowy wydostaje się poza obręb jamy brzusznej i lokalizuje pod skórą.

Przepuklina pępkowa jest typowa dla osób starszych z nadwagą lub otyłością. Niestety może ona zagrażać życiu w sytuacji, gdy dochodzi do uwięźnięcia wypadniętych narządów we wrotach przepukliny. Konsekwencją tego jest niedokrwienie, rozwój niedrożności jelit i postępujące zmiany martwicze. Tylko wczesna reakcja i zdecydowane działanie chirurgów może uratować pacjentowi w takim przypadku życie. Są to jednak sytuacje skrajne. Często zdarza się, że przepuklina jest na tyle nieduża, że stanowi tylko defekt kosmetyczny i decyzja o jej operacji przepukliny może zostać przeciągnięta w czasie. Jeżeli nie dochodzi do powiększania się wrót przepukliny, pacjent może z nią normalnie funkcjonować. W innych sytuacjach, gdy przepuklina powiększa swoje rozmiary, konieczny jest zabieg chirurgiczny metodą otwartą bądź zamkniętą.

Metoda otwarta leczenia przepukliny pępkowej.

Zabieg polega na odprowadzeniu zawartości jamy brzusznej do jej wnętrza i chirurgicznemu zszyciu powłok przy pomocy rozpuszczalnych i wchłanianych nici. Nie jest to zazwyczaj operacja skomplikowana. Niejednokrotnie zdarza się, że zawartość przepukliny stanowi tylko wybrzuszony worek otrzewnowy z tłuszczem okołootrzewnowym. Przepuklina zazwyczaj jest operowana w znieczuleniu ogólnym. Do 8 tygodni po zabiegu przeciwwskazany jest jakikolwiek większy wysiłek fizyczny, a 3 tygodnie po operacji przpuliny, należy nosić pas przepuklinowy całą dobę, zmniejszając potem częstotliwość jego zakładania do 5 tygodnia po operacji. Czasami jeżeli przepuklina jest rozległa, a w miejsce ubytku tkanek wstawia się siatkę z włókna węglowego o znacznej wytrzymałości mechanicznej, która podtrzymuje narządy jamy brzusznej.

Metoda zamknięta leczenia przepukliny pępkowej.

Jest to metoda laparoskopowa, która ogranicza się do wykonania zazwyczaj dwóch nacięć. Pierwsze, przez które wprowadza się port z kamerą i drugie dla narzędzi. Jest to operacja mało inwazyjna, szybka, bezpieczna i coraz częściej stosowana.