USG doppler

Ultradźwiękowe badanie przepływu krwi metodą Dopplera jest:


 • skuteczne
 • dokładne
 • powtarzalne
 • tanie
 • Pacjent nie musi być do badania specjalnie przygotowywany
 • daje jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy dolegliwości są związane z chorobą naczyń lub/i czy ją powodują
 • umożliwiają ocenę stopnia zaawansowania choroby
 • ukierunkowuje dalszą diagnostykę

 

Badanie USG doppler powinien przeprowadzić doświadczony lekarz, który musi je poprzedzić starannym i wnikliwym zebraniem wywiadu lekarskiego z przeanalizowaniem dostarczonych przez Pacjenta informacji o przebytych chorobach i ich leczeniu. Doświadczony diagnosta powinien zapoznać się z wynikami poprzednich badań dopplerowskich wykonanych przez siebie lub przez innych lekarzy.

 

Lekarz diagnosta powinien przed badaniem USG doppler ocenić i dobrać parametry techniczne ekspozycji na ultradźwięki związane z zastosowaniem dopplerowskich metod badania przepływów, aby uwzględnić zasadę najmniejszego ryzyka, w związku z możliwością przekroczenia wartości dopuszczalnych natężeń. Odnosi się to jednak tylko do dopplerowskiej metody kodowania kolorem we wczesnych okresach ciąży, gdy ryzyko uszkodzenia płodu jest największe.

 

Badanie USG doppler przydatne jest w diagnostyce następujących jednostek chorobowych : 


 • choroby serca ( wady, ubytki, zwężenia, niedomykalności )
 • miażdżyca
 • żylaki kończyn dolnych
 • choroba Winiwartera-Burgera
 • zespoły zakrzepowe układu żylnego
 • nadciśnienie wrotne
 • tętniaki
 • choroby wątroby ( naczyniaki, guzy nowotworowe oraz rozróżnienie rozgałęzień żyły wrotnej, żył wątrobowych i rozszerzonych przewodów żółciowych oraz anomali anatomicznych wyżej wymienionych
 • diagnostyka chorób naczyń głowy ( naczyniaki, tętniaki, krwiaki ) 
 • choroby ślinianek
 • nowotwory trzustki ( towarzyszą im zakrzepica żył układu wrotnego lub pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej i śledzionowej ? czułość metody do 80 % )
 • choroby i urazy śledziony
 • choroby nerek ( zwężenia tętnicy nerkowej , urazy )
 • choroby tarczycy ( guzy nowotworowe, naciekanie na duże naczynia i ich przerzuty wraz z lokalizacją wzdłuż dużych naczyń szyjnych, nadczynność tarczycy - ocena przedoperacyjna ukrwienia przed i po leczeniu zachowawczym
 • choroby narządów rodnych
 • choroby sutka (ocena unaczynienia zmian w sutku, guzy nowotworowe oraz diagnostyka różnicowa zmian w dole pachowym z oceną stopnia zaawansowania choroby nowotworowej )
 • wykrywanie wad wrodzonych i innych chorób w życiu płodowym

 

Dodatkowa diagnostyka inwazyjna BAC pod kontrolą USG doppler obarczona jest bardzo niewielkim ryzykiem powstania powikłania. BAC pod kontrolą USG doppler zmniejsza to niewielkie ryzyko powstania np. krwiaka w miejscu pobrania bioptatu, szczególnie gdy zmiana leży w okolicy dużych naczyń ( choroby wątroby, nerek, sutka wraz z przerzutami do dołu pachowego, tarczycy i węzłów chłonnych wzdłuż dużych naczyń szyjnych ).

 

Badanie USG Doppler jest badaniem, które ukierunkowuje dalszą diagnostykę w przypadkach trudnych. U Pacjentów z chorobami narządowymi zwykle wykonuje się badanie CT (tomografia komputerowa ) i/lub NMR (rezonans magnetyczny ) z kontrastem, a w chorobach układu naczyniowego dodatkowo wykonuję się angiografię.

Pacjenci z Katowic i z całego Śląska mogą poddać się badaniu USG Doppler w naszej klinice w Siemianowicach Śląskich.

Euro Klinika
ul. Wyspiańskiego 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 228 09 44
mob. 507 096 308
mob. 508 575 289