Kardiologia

Euro - Klinika w pobliżu Katowic na Śląsku prowadzi diagnostykę i leczenie chorób serca w tym:


1. Choroby niedokrwiennej serca i bólów w klatce piersiowej:  diagnostykę laboratoryjną, test wysiłkowy EKG, badanie ultrasonograficzne serca, 24 godzinny zapis EKG.

2. Nadciśnienia tętniczego: diagnostyka laboratoryjna przyczyn nadciśnienia, ocena skutków nadciśnienia - usg serca i naczyń, EKG, usg jamy brzusznej.

3. Ocena wad zastawkowych serca poprzez badanie ultrasonograficzne serca, wstępna kwalifikacja do leczenia inwazyjnego.

4. Niewydolności serca - diagnostyka kardiologicznych przyczyn duszności i obrzęków - usg serca, usg naczyn żylnych kończyn dolnych.

5. Zaburzenia rytmu i przewodzenia tj. ocena przyczyn omdleń i kołatania serca poprzez wykonanie usg serca i 24 godzinnych zapisów EKG.

6. Wykluczenie istotnych schorzeń serca u kobiet w CIĄŻY.

 

7.  Próby wysiłkowe oraz holtery EKG i ciśnieniowe

 

8. Ocena kardiologiczna przed uprawianiem sportu i sportowców.

Badanie Holter EKG?

EKG metodą Holtera to zapis czynności serca w celu wykrycia ewentualnych zmian i patologii. Badanie to powinno trwać co najmniej dobę. Przeprowadza się je podczas normalnej aktywności. Pacjent wykonuje swoje codzienne zajęcia, a EKG ma ujawnić, czy mają miejsce zaburzenia rytmu serca. W trakcie badania nie wskazane jest korzystanie z telefonu komórkowego. Kardiolog decyduje się na zlecenie badania EKG Holter szczególnie w przypadku, gdy Pacjent doznał omdleń, duszności, kołatania serca czy tym podobnych zaburzeń. Badania są również zlecane osobom, u których zdiagnozowano już chorobę niedokrwienną serca oraz po przebytym zawale.

Holter ciśnieniowy
Holter ciśnieniowy wykonujemy celem wykrycia i potwierdzenia nadciśnienia tętniczego oraz ocenę prawidłowego leczenia w tym farmakoterapii. Badanie polega na automatycznym pomiarze ciśnienia tętniczego w ciągu 24 godzin i komputerowym zapicie wyników oraz ocenie przez kardiologa.

Próby wysiłkowe

Próba wysiłkowa w EKG wykonywana jest na ergometrze rowerowym w obecności kardiologa celem oceny zaawansowania choroby niedokrwiennej serca i zaburzeń rytmu. Do badania trzeba być na czczo około 3-4 godzin przed badaniem oraz mieść ubiór sportowy szczególnie obuwie

USG serca-Echokardiografia
Usg serca to nieinwazyjna metoda oceny serca przy pomocy USG wykonywana przez doświadczonego kardiologa. Ocenie podlega prawej i lewej komory oraz zastawki serca.

Euro Klinika
ul. Wyspiańskiego 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 228 09 44
mob. 507 096 308
mob. 508 575 289