Kardiologia

Euro-Klinika w pobliżu Katowic na Śląsku prowadzi diagnostykę i leczenie chorób serca w tym:

  1. Choroby niedokrwiennej serca i bólów w klatce piersiowej: diagnostykę laboratoryjną, test wysiłkowy EKG, badanie ultrasonograficzne serca, 24 godzinny zapis EKG.
  2. Nadciśnienia tętniczego: diagnostyka laboratoryjna przyczyn nadciśnienia, ocena skutków nadciśnienia, badania EKG, USG serca i naczyń, USG jamy brzusznej.
  3. Ocena wad zastawkowych serca poprzez badanie ultrasonograficzne serca, wstępna kwalifikacja do leczenia inwazyjnego.
  4. Niewydolności serca - diagnostyka kardiologicznych przyczyn duszności i obrzęków - USG serca, USG naczyń żylnych kończyn dolnych.
  5. Zaburzenia rytmu i przewodzenia tj. ocena przyczyn omdleń i kołatania serca poprzez wykonanie USG serca i 24 godzinnych zapisów EKG (badanie metodą Holtera).
  6. Wykluczenie istotnych schorzeń serca u kobiet w CIĄŻY.
  7. Próby wysiłkowe holtery EKG i ciśnieniowe
  8. Ocena kardiologiczna stanu zdrowia sportowców.

EKG serca, czyli elektrokardiogram

Wykonywane w naszej klinice badanie EKG serca umożliwia zdiagnozowanie zaburzeń związanych z przewodzeniem przez ten narząd bodźców pobudzających jego pracę. Badanie daje m.in. obraz stanu komór sercowych, pokazując to, czy któraś z nich jest przeciążona lub przerośnięta. EKG pozwala też wstępnie ustalić, czy pacjent choruje na zapalenie mięśnia sercowego lub ma wady tego narządu. Natomiast przede wszystkim EKG jest skuteczne w wykrywaniu stanów przedzawałowych i pozawałowych, jak również umożliwia szybkie zdiagnozowanie pacjenta w stanie wskazującym na zawał.

EKG metodą Holtera

EKG metodą Holtera to zapis czynności serca, przeprowadzany w celu wykrycia ewentualnych zmian i patologii. Badanie to powinno trwać co najmniej dobę. Przeprowadza się je podczas normalnej aktywności. Pacjent wykonuje swoje codzienne zajęcia, a EKG ma ujawnić, czy mają miejsce zaburzenia rytmu serca. Lekarz decyduje się na zlecenie tego rodzaju badania szczególnie w przypadku, gdy pacjent doznał omdleń, narzeka na duszności i powtarzające się stany kołatania serca. EKG Holtera jest także zalecane osobom, u których zdiagnozowano już chorobę niedokrwienną serca oraz pacjentom po przebytym zawale.

Holter ciśnieniowy – opis i zastosowanie badania

Badanie metodą Holtera pozwala skutecznie ocenić prawidłowość ciśnienia tętniczego krwi, mierzonego automatycznie w warunkach codziennej aktywności pacjenta. Podczas trwającego dobę badania pomiar ciśnienia dokonywany jest wielokrotnie, o różnej porze dnia, jak również podczas snu. Za każdym razem wyniki pomiaru są rejestrowane w pamięci urządzenia, i pokazują wartość ciśnienia skurczowego, ciśnienia rozkurczowego oraz częstotliwość rytmu serca. Holter ciśnieniowy pozwala zdiagnozować chorobę, a także ocenić skuteczność wdrożonego już leczenia m.in. nadciśnienia tętniczego.

Próby wysiłkowe

Próba wysiłkowa (inaczej EKG wysiłkowe) wykonywana jest na ergometrze rowerowym w obecności kardiologa, a jej celem jest ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca i zaburzeń jego rytmu. Około 3-4 godzin przed próbą wysiłkową nie należy jeść posiłków. Na badanie należy założyć ubiór sportowy, a zwłaszcza wygodne obuwie.

USG serca (echokardiografia)

USG serca to nieinwazyjna metoda oceny wielkości i pracy serca, wykonywana w naszej klinice przez doświadczonego kardiologa. Ocenie podlega stan prawej i lewej komory oraz zastawek sercowych. Badanie umożliwia wykrycie różnego rodzaju wad narządu i chorób kardiologicznych.

Euro Klinika
ul. Wyspiańskiego 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 228 09 44
mob. 507 096 308
mob. 508 575 289